Montyn Technical Management & Consultancy

Uw brug tussen vraag en antwoord

Voor alles wat beweegt

Montyn Technical Management & Consultancy (kort: MTMC) is een éénmans-adviesbureau dat zich specialiseert op het advies en (technisch) management rondom beweegbare infrastructuur (bruggen en sluizen), met ruim 28 jaar ervaring in het vakgebied van beweegbare bruggen, grote beweegbare staalconstructies en machineveiligheid.

 

MTMC staat voor een unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van werktuigbouwkunde en beweegbare bruggen, zowel als ontwerper, maar ook in (project‑)managementfuncties. MTMC is ook al bijna 25 jaar gespecialiseerd op het gebied van machineveiligheid (CMSE®- en CECE gecertificeerd) bij beweegbare bruggen en sluizen.

 

Deze combinatie van kennis en ervaring maakt het mogelijk om de figuurlijke brug tussen opdrachtgever en technicus te slaan. Een geslaagd project kenmerkt zich door het juist laten aansluiten van vraag en antwoord. Dit heeft aandacht nodig en soms een (letterlijke) vertaalslag nodig. Met inzet van zowel inhoudelijke vakkennis als kennis en ervaring met de specifieke ontwerpprocessen bij beweegbare infrastructuur levert dat goede resultaten.

Montyn Technical Management & Consultancy (short: MTMC) is a self employed consultant who specializes in advice and (technical) management of movable infrastructure (bridges and locks) with more than 28 years of experience in the field of movable bridges, large movable steel structures and machine safety.

MTMC stands for a unique combination of knowledge and experience in the field of mechanical engineering and movable bridges, as well as a designer,
but also in (project) management positions. MTMC has also been specialized for almost 25 years in the field of machine safety (CMSE® and CECE certified) for movable bridges and locks.

This combination of knowledge and experience makes it possible to to build the figurative bridge between client and technician. A successful project is characterized by correctly connecting question and answer. This needs attention and sometimes a (literal) translation is necessary. Using both substantive expertise and knowledge and experience with the specific design processes for movable infrastructure, this produces good results.

****Note: This site is mainly in Dutch, a full English version is under construction.****