Montyn Technical Management & Consultancy

Uw brug tussen vraag en antwoord

Voor alles wat beweegt

Montyn Technical Management & Consultancy (kort: MontynTMC) is een adviesbureau dat zich specialiseert op het advies en (technisch) management rondom beweegbare infrastructuur (bruggen en sluizen). We hebben meer dan 25 jaar ervaring in het vakgebied van beweegbare bruggen, grote beweegbare staalconstructies en machineveiligheid.

 

MontynTMC staat voor een unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van werktuigbouwkunde en beweegbare bruggen, zowel als ontwerper, maar ook in (project‑)managementfuncties. MontynTMC is ook al ruim 20 jaar gespecialiseerd op het gebied van machineveiligheid (CMSE®-gecertificeerd) bij beweegbare bruggen.

 

Deze combinatie van kennis en ervaring maakt het mogelijk om de figuurlijke brug tussen opdrachtgever en technicus te slaan, omdat we hebben geleerd dat het laten aansluiten van vraag en antwoord aandacht nodig heeft en soms een (letterlijke) vertaalslag nodig heeft. Door zowel inhoudelijke kennis als proceskennis levert dat een goed resultaat.

Montyn Technical Management & Consultancy (short: MontynTMC) is a consultancy company that specializes in advice and (technical) management of movable infrastructure (bridges and locks). We have more than 25 years of experience in the field of movable bridges, large movable steel structures and machine safety.

MontynTMC stands for a unique combination of knowledge and experience in the field of mechanical engineering and movable bridges, both as a designer, but also in (project) management positions. MontynTMC has also been specialized for over 20 years in the field of machine safety (CMSE® and CECE® certified) for movable bridges.

This combination of knowledge and experience makes it possible to to build the figurative bridge between client and technician, because we have
learned that connecting question and answer needs attention and sometimes needs a (literal) translation. Both knowledge of the subject and knowledge about the process ensure a good result.

****Note: This site is mainly in Dutch, a full English version is under construction.****