Wie is MTMC? 

MTMC = Jacques Montijn

MScEngMechE, CMSE® CECE

Na een loopbaan van 27 jaar bij een gerenommeerde aannemer en advies- en ingenieursbureaus ben ik sinds 1 februari 2020 als zelfstandig adviseur.

Ik ben in 1992 cum laude afgestudeerd aan de TU Eindhoven, met als specialisme Ontwerpen en Construeren (materiaalkunde en tribologie) en in het bezit van diverse certificaten als VCA-VOL, Certified Machinery Safety Expert (CMSE) en Certified CE Coördinator (CECE). 


Mijn specialiteit is het oplossen van vraagstukken op het gebied van werktuigbouw, machinebouw en machineveiligheid binnen de infrastructuur en het managen van ontwerpprocessen. Ik heb bij mijn voorgaande werkgevers en in mijn huidige functie ruime ervaring opgedaan als technisch manager, ontwerper, adviseur en manager engineering.


Groot of klein, elk project kent zijn eigen uitdagingen en het liefst opereer ik in een omgeving waarbij ik complexe vraagstukken kan (helpen) oplossen. Vaak zijn dat vraagstukken waarbij de oplossing niet voor de hand ligt. Door een gedegen aanpak en vaak door simpelweg te beginnen met een goede analyse breng ik de projecten graag tot een goed einde. Ik heb gewerkt aan toonaangevende projecten, waaronder de Nieuwe Botlekbrug, het Nieuwe Wembley stadion, de Nelson Mandelabrug in Alkmaar, Groot onderhoud aan beweegbare bruggen voor de Provincie Zuid-Holland, de Brienenoordbrug, maar ook de Afsluitdijk.


After a career of 27 years with a renowned contractor and consultancy and engineering firms, I have been an independent consultant since February 1, 2020. I graduated cum laude from Eindhoven University of Technology in 1992, specializing in Design and Construction (material science and tribology) and in possession of various certificates such as VCA-VOL, Certified Machinery Safety Expert (CMSE) and Certified CE Coordinator (CECE). My specialty is solving issues in the field of mechanical engineering, machine building and machine safety within the infrastructure and managing design processes. With my previous employers and in my current position I have gained extensive experience as a technical manager, designer, consultant and manager engineering.

Big or small, every project has its own challenges and I prefer to operate in an environment where I can (help) solve complex issues. These are often problems where the solution is not obvious. Through a thorough approach and often by simply starting with a good analysis, I like to bring projects to a successful conclusion. I worked on
leading projects, including the New Botlek Bridge, the New Wembley
stadium, the Nelson Mandela Bridge in Alkmaar, Groot
maintenance of movable bridges for the Province of South Holland, the Brienenoord Bridge, but also the Afsluitdijk.


Met trots kan ik melden dat ik de voor de volgende opdrachtgevers heb gewerkt en nog werk:

Engie (nu Equans)
Drost Safety Consultancy
Gemeente Den Bosch
Concreet Project Management
Royal HaskoningDHV
Rijkswaterstaat
NEN
Provincie Zuid Holland
Hollandia Services
Movares Nederland
PT Structural
Van den Broek Techniek
ProRail
TU Delft
Veldheer


Wat kan ik voor u betekenen?

 • Overzicht over het hele werkveld van beweegbare infrastructuur bruggen
 • Snel inspelen in een nieuwe situaties
 • Coachend leiderschap binnen een (technisch) projectteam met de rol als ‘smeerolie’ in een team
 • Ingewikkelde problemen bloot leggen, analyseren en oplossen
 • Een pragmatische kijk op machineveiligheid, zonder de wettelijke regels uit het oog te verliezen
 • Een heldere visie en strategie voor het bereiken van conformiteit met de wet- en regelgeving

What can I do for you?

 • Overview of the entire field of movable infrastructure bridges
 • Answering quickly in new situations
 • Coaching leadership within a (technical) project team with the role of 'lubricating oil' in a team
 • Discovering, analyzing and solving complex problems
 • A pragmatic view of machine safety , without losing sight of the legal rules
 • A clear vision and strategy for achieving compliance with the laws and regulations

 

Normcommissie Beweegbare Bruggen - Veiligheid

Normcommissie Sluizen- Veiligheid