Werkwijze en Visie

Werkwijze

Heeft u een vraag, dan kunt u mij bij voorkeur rechtstreeks benaderen via telefoon, mail of whatsapp. Ik maak dan op een voor u passend moment een afspraak om eerst persoonlijk kennis te maken. In een gesprek breng ik graag samen met u uw vraagstuk in kaart en welke randvoorwaarden daarbij van toepassing zijn. Op basis daarvan krijgt u van mij ofwel een direct en vrijblijvend advies of ik maak op uw verzoek een aanbieding op maat gesneden voor uw situatie.

Hoe we samenwerken hangt af van uw vraagstelling en voorkeur:

 • uitvoering in vaste som of op basis van regie;
 • werken op afstand of bij u op kantoor;
 • detachering of inhuur.

In overleg kan altijd maatwerk worden geleverd. Op al onze aanbiedingen is standaard de DNR2011 of de ARVODI van toepassing, zie de knop hieronder. Voor andere voorwaarden onderzoek ik graag in hoeverre deze daarop kunnen aansluiten.

Ik heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Markel.

Neem contact op via het contactformulier, telefoon, mail of whatsapp voor een persoonlijke aanbieding.Visie op beweegbare infrastructuur (bruggen en sluizen)


Mijn visie is dat er steeds meer geautomatiseerd en gestandaardiseerd zal gaan worden. Dit is m.i. onvermijdelijk omdat ten eerste dit de enige manier is om de groeiende hoeveelheid werk te kunnen bolwerken met een beperkt aantal vakmensen. Ten tweede kunnen daarmee kosten en verspilling voorkomen worden, nu en in de toekomst. Knelpunt daarbij is dat bruggen van nature unieke objecten zijn met een (vaak expliciet gewenst) individueel karakter, met vaak hoge eisen aan de vormgeving. Bovendien wordt uit oogpunt van veiligheid de laatste jaren meer dan ooit gestreefd naar (vrijwel) 100% compliance met wettelijke eisen, hetgeen in een bestaande situatie veelal niet haalbaar is en wellicht ook niet nodig (zie ook verderop: Visie op Veiligheid). De aandacht lijkt daarbij vaak te gaan naar de 'specials', de grote en bijzondere kunstwerken, meestal van de rijksoverheid. Maar men moet niet vergeten dat 90% van de bruggen eenvoudiger bruggen zijn, waarvoor standaardisatie veel beter mogelijk is. Hierbij kunnen normen en branchebrede afspraken een rol spelen, maar is het soms ook nodig om beleidsafspraken te maken hoe je omgaat met (tijdelijke) afwijkingen van wet- en regelgeving bij bestaande bruggen en sluizen en bij monumenten, die niet allemaal aan de standaard kunnen voldoen.Visie op duurzaamheid

Het valt niet meer te ontkennen dat we als mens invloed hebben op onze omgeving. Als individu kan je daar niet véél aan doen, maar in elk geval wel je best doen. MTMC levert een bescheiden bijdrage:

 • door, waar het kan en praktisch is, te reizen met het openbaar vervoer. Vaak is er geen excuus om het niet te doen en de reistijd is vaak ook nog nuttig te gebruiken.
 • door in adviezen rekening te houden met duurzaamheid bij keuzes die er gemaakt moeten worden. Soms leidt dat tot behoud van bestaande constructies (niet onnodig vernieuwen), maar vernieuwing kan ook juist kansen bieden door toepassen van moderne technieken. Maatwerk dus.
 • door betrokken te zijn bij initiatieven als IFD. Toepassing en nadenken over deze principes levert nieuwe inzichten op en draagt bij aan het voorkomen van verspilling. 
 • door te werken aan mijn eigen duurzame, inzetbaarheid. Door regelmatig te sporten, fysiek en geestelijk in beweging te blijven  en gezond te eten wil ik zo lang mogelijk beschikbaar blijven voor mijn naasten en de maatschappij.
 • door op persoonlijk vlak actief te zijn als vrijwilliger voor de Atletiekunie (als starter, scheidsrechter, algemeen jurylid en wedstrijdleider) om wedstrijden mede mogelijk te maken voor atleten in alle leeftijdsklassen. Samen met een andere scheidsrechter geef ik jaarlijks een cursus voor enthousiaste ouders en atleten die jurylid willen worden.
 • door inmiddels al twee jaar als gastdocent de minor Integrated Infrastructure Design aan de TU Delft te begeleiden voor het onderdeel waar de studenten een beweegbare brug moeten ontwerpen.


Visie op veiligheid

Niets mag ten koste gaan van veiligheid,  hoor je nog wel eens. Veiligheid boven alles. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. Want er is altijd een afweging tussen de 'kosten' (letterlijk of figuurlijk) en de 'baten' (verhoogde veiligheid). En voor elk aspect is er een moment dat er genoeg veiligheid is of, andersom geredeneerd, dat het risiconiveau acceptabel is. Dat gebeurt als de toename van de inspanning om iets veiliger te maken niet meer recht evenredig is met de toename in veiligheid. Daarom bestaat 100% veiligheid (vrijwel) niet. (Gevoel van) veiligheid is echter persoonlijk en per definitie subjectief. Het is daarom de kunst om in een project een gemeenschappelijk gevoel te krijgen wat acceptabel is en dat kan verschillen per situatie. Dat is ook de reden waarom normgeving zo belangrijk is: normgeving voorkomt dat we voor veel voorkomende situaties steeds weer opnieuw moeten nadenken. Als het goed is kan je voor 80% van de gevallen daarmee uit komen. Voor 20% van de gevallen moet je echter vooral blijven nadenken (hetgeen altijd verstandig is, overigens). Voor al het andere gaat het er vooral ook om in de 'geest' van de regels te blijven werken en niet slaafs de regels te volgen en vooral te onderbouwen en uit te leggen waarom je een keuze maakt (ook al wijkt deze af van de normen). Als je het uit kunt leggen, kom je vrijwel altijd goed uit. Ik help graag bij het maken van deze keuzes en het onderbouwen daarvan. 

Ik onderschrijf de uitgangspunten van de Governance Code Veiligheid voor de Bouw.
CE-proces-Page-2jpg


Coronamaatregelen

virusjpg
Hoewel de pandemie inmiddels aan kracht heeft verloren, ben ik nog steeds beducht op het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus en daarom blijven de volgende maatregelen van kracht (update 4 januari 2023):
 • Ik werk vanuit het thuiskantoor indien dit mogelijk is en de voortgang van het werk niet hindert.
 • Afspraken voor overleg worden online gehouden indien gewenst.
 • Werkbezoek is mogelijk indien het een buitenlocatie betreft en er voldoende ventilatie is.
 • Ik woon alleen bijeenkomsten bij in goed geventileerde ruimtes.
 • Ik ben gevaccineerd (2x) en heb inmiddels twee boosters ontvangen. 


Vragen en/of opmerkingen over het bovenstaande? Ik hoor het graag!

Neem contact met ons op