Werkwijze en Visie

Werkwijze

Heeft u een vraag, dan kunt u mij rechtstreeks benaderen via telefoon, mail of whatsapp. Ik maak dan op een voor u passend moment een afspraak om eerst persoonlijk kennis te maken. In een gesprek breng ik graag samen met u uw vraagstuk in kaart en welke randvoorwaarden daarbij van toepassing zijn. Op basis daarvan krijgt u van mij een aanbieding op maat gesneden voor uw situatie.

De uiteindelijke wijze van samenwerken hangt af van uw vraagstelling en voorkeur:

 • uitvoering in vaste som of op basis van regie;
 • werken op afstand of bij u op kantoor;
 • detachering of inhuur.

In overleg kan altijd maatwerk worden geleverd. Op al onze aanbiedingen is standaard de DNR2011 of de ARVODI van toepassing, zie de knop hieronder. 

Neem contact op via het contactformulier, telefoon, mail of whatsapp voor een persoonlijke aanbieding.


Coronamaatregelen

virusjpg
In verband met voorkoming van de verspreiding van het coronavirus heb ik de volgende maatregelen genomen (update 5 januari 2022):
 • Ik werk zo veel mogelijk vanuit huis.
 • Afspraken voor overleg worden zo veel mogelijk online gehouden.
 • Werkbezoek is mogelijk indien het een buitenlocatie betreft en er voldoende ventilatie is.
 • Ik ben gevaccineerd en heb een booster ontvangen. 
Persoonlijk gebruik ik FFP2-mondkapjes bij bezoek aan winkels, in het OV en op andere openbare plaatsen en waar nodig.


Visie op bruggen


Mijn visie is dat er steeds meer geautomatiseerd en gestandaardiseerd zal gaan worden. Dit is m.i. onvermijdelijk omdat ten eerste dit de enige manier is om de groeiende hoeveelheid werk te kunnen bolwerken met een beperkt aantal vakmensen. Ten tweede kunnen daarmee kosten en verspilling voorkomen worden, nu en in de toekomst. Knelpunt daarbij is dat bruggen van nature unieke objecten zijn met een (vaak expliciet gewenst) individueel karakter, met vaak hoge eisen aan de vormgeving. Bovendien wordt uit oogpunt van veiligheid de laatste jaren meer dan ooit gestreefd naar (vrijwel) 100% compliance met wettelijke eisen. De aandacht lijkt daarbij vaak te gaan naar de 'specials', de grote en bijzondere kunstwerken, meestal van de rijksoverheid. Maar men moet niet vergeten dat 90% van de bruggen eenvoudiger bruggen zijn, waarvoor standaardisatie veel beter mogelijk is. Hierbij spelen kunnen normen en branchebrede afspraken een rol spelen, maar is het soms ook nodig om beleidsafspraken te maken hoe je omgaat met (tijdelijke) afwijkingen van wet- en regelgeving bij bestaande bruggen en sluizen en bij monumenten, die niet allemaal aan de standaard kunnen voldoen.Visie op duurzaamheid

Het valt niet meer te ontkennen dat we als mens invloed hebben op onze omgeving. Als individu kan je daar niet véél aan doen, maar in elk geval wel je best doen. MTMC levert een bescheiden bijdrage:

 • door, waar het kan en praktisch is, te reizen met het openbaar vervoer. Vaak is er geen excuus om het niet te doen en de reistijd is vaak ook nog nuttig te gebruiken. (NB: i.v.m. corona en het risico op besmetting in het OV is deze ambitie tijdelijk opzij gezet)
 • door in adviezen rekening te houden met duurzaamheid bij keuzes die er gemaakt moeten worden. Soms leidt dat tot behoud van bestaande constructies (niet onnodig vernieuwen), maar vernieuwing kan ook juist kansen bieden door toepassen van moderne technieken. Maatwerk dus.
 • door betrokken te zijn bij initiatieven als Bridge Sensoring en IFD. Toepassing en nadenken over deze principes levert nieuwe inzichten op en draagt bij aan het voorkomen van verspilling. 
 • door te werken aan mijn eigen duurzame, inzetbaarheid. Door (met mate!) te sporten, fysiek en geestelijk in beweging te blijven  en gezond te eten blijf ik zo lang mogelijk beschikbaar. 


Visie op veiligheid

Niets mag ten koste gaan van veiligheid,  hoor je nog wel eens. Veiligheid boven alles. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. Want er is altijd een afweging tussen de 'kosten' (letterlijk of figuurlijk) en de 'baten' (verhoogde veiligheid). En voor elk aspect is er een moment dat er genoeg veiligheid is of, andersom geredeneerd, dat het risiconiveau acceptabel is. Dat gebeurt als de toename van de inspanning om iets veiliger te maken niet meer recht evenredig is met de toename in veiligheid. Daarom bestaat 100% veiligheid (vrijwel) niet. (Gevoel van) veiligheid is echter persoonlijk en per definitie subjectief. Het is dus de kunst om in een project een gemeenschappelijk gevoel te krijgen wat acceptabel is en dat kan verschillen per situatie. Dat is ook de reden waarom normgeving zo belangrijk is; omdat normgeving voorkomt dat we voor veel voorkomende situaties steeds weer opnieuw moeten nadenken. Als het goed is kan je voor 80% van de gevallen daarmee uit komen. Voor 20% van de gevallen moet je echter vooral blijven nadenken (hetgeen altijd verstandig is, overigens). Voor al het andere gaat het er vooral ook om in de 'geest' van de regels te blijven werken en niet slaafs de regels te volgen.  

Ik onderschrijf de uitgangspunten van de Governance Code Veiligheid voor de Bouw.

Vragen en/of opmerkingen over het bovenstaande? Ik hoor het graag!

Neem contact met ons op