MTMC 3 jaar up and running!

IMG-20221116-WA0001jpgNa een aantal turbulente jaren op meerderlei vlak ben ik al weer toe aan de derde verjaardag van mijn zelfstandig bestaan, want op 13 november 2019 liep ik nog enigszins onzeker de Kamer van Koophandel binnen om MTMC te registreren. Terugkijkend op afgelopen jaren is er veel gedaan, waar ik trots op ben: 
 • Ik heb meegewerkt aan het opzetten van het integraal veiligheidsconcept voor Sluis 0 in Den Bosch, waarbij de grenzen van de machine aan bod kwamen en hoe je van een samenstel een integraal veilig geheel maakt.
 • Ik heb bij NEN meegewerkt aan de publicatie van de NTA 8086 (IFD beweegbare bruggen) en NTA 8085 (IFD voor vaste bruggen) en de opstart van een dialoog over standaardisatie van besturingsinstallaties voor beweegbare bruggen. Hier veel geleerd over hoe je webinars organiseert.  
 • Voor het project Afsluitdijk (opdrachtgever RWS/RHDHV) heb ik als disciplineleider werktuigbouwkunde belangrijke mijlpalen helpen bereiken in de validatie van het ontwerp van de spuisluizen, de pompgroepen en de vismigratierivier. 
 • Voor de herziening van de NEN 6787-1 hebben we (vrijwel) de gehele lijst met commentaren doorgelopen met de commissie en consensus bereikt hoe dit aan te pakken en zijn we (Martijn Drost van DSC en ik) na een intermezzo begonnen met de verdere verwerking van de commentaren. 
 • De Steekterbrug gaat (helaas) een vaste brug worden, maar ik heb mede na mijn bijdrage aan het bouwteam namens de opdrachtgever met een on site inspectie wel kunnen vaststellen onder welke voorwaarden de beweegbare brug nog een aantal jaren veilig kan functioneren.
 • Twee bouwteamtrajecten waar ik een rol in speelde zijn helaas niet tot een succesvol einde gekomen (geen gunning aan aannemer) maar het waren wel buitengewoon leerzame trajecten. 
 • Ik heb mogen meedoen aan twee tendertrajecten bij Hollandia Services, we hebben het niet gewonnen, maar ik heb er wel veel van geleerd. 
 • ik heb met Concreet Projectmanagement mogen meehelpen met het opstellen van een vraagspecificatie voor ingenieursdiensten voor de renovatie van de Haastrechtse brug in de gemeente Gouda.
 • Verder heb ik voor het eerst:  
  • meegedaan met een podcast;
  • een live webinar medegepresenteerd;
  • zelf een live webinar gehouden via Teams voor een algemeen publiek.
 • Groot deel van 2022 heb ik via RHDHV samen met het team van Rijkswaterstaat besteed als werkpakketleider werktuigbouwkunde aan het voorbereiden van de contractstukken voor de vernieuwing van de beweegbare delen van de Van Brienenoordbrug in 2027.
 • Tot slot ben ik voor Prorail aan de slag gegaan als machineveiligheidsadviseur voor de Calandbrug.
Kortom een veelzijdigheid aan rollen en opdrachtgevers, proces en diepgang. Daarnaast kennismaking met veel nieuwe mensen in het vakgebied en hernieuwde kennismaking met oud-collega's. Die samenwerking en weer bezig zijn met de inhoud is exact wat mij energie geeft. 

Op naar mijn vierde jaar!