De Spanjaardsbrug

P1110998JPG
Dit jaar is de gerenoveerde Spanjaardsbrug in gebruik genomen op de grens van Leiden en Leiderdorp. De brug is oorspronkelijk in 1934 geopend op een historische locatie* en is in 2019/2020 grotendeels gerenoveerd door de Provincie Zuid-Holland. Vanaf 2016 heb ik voor Movares het projectmanagement uitgevoerd van dit mooie project. Bijzonder aan deze brug is dat, terwijl de installaties zijn gemoderniseerd en weer voldoen aan de huidige eisen, de cultuurhistorische waarde in stand is gehouden en op sommige punten zelfs hersteld.

In het juninummer van het blad 'Bruggen' komt een uitgebreid artikel te staan over deze brug.  

*: op deze plek in 1574 arriveerden de Spanjaarden en sloegen hun kampementen op in Leiderdorp.